Universitatea TRANSILVANIA din Brasov  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei SC VIOSON PRODCOMIMPEX SRL
HTML5 Icon
HTML5 Icon

Camera de interactie cu sistem de aliniere integrat fata de un fascicul Gamma/ELICAM-GAMMA

Proiect:

Camera de interactie cu sistem de aliniere integrat fata de un fascicul Gamma/ELICAM-GAMMA


Cadrul proiectului:

  • Infrastructura Luminii Extreme (ELI)
    • Fluorescenta pentru rezonanata nucleara, izotopi rari si isomeri
    • Camera de interactie cu sistem de aliniere integrat fata de un fascicul Gamma/ELICAM-GAMMA

HTML5 Icon

Obiectivul principal al proiectului

Proiectarea și realizarea unei Camere de interacție a carei pozitie este aliniata automat printr-un dispozitiv integrat pe directia fascicolului gamma ELI de inalta energie cu scopul de a investiga fenomenele de interactie nucleara dintre fascicolul gamma si probele de materie
Etape principale ale proiectului:

  1. Studiu solutii constructive camera de interactie cu sistem de aliniere integrat fata de un fascicul Gamma (2016)

  2. Realizare modelelor functionale pentru camera de interactie cu sistem integrat de aliniere fata de un fascicul Gamma (2017)

  3. Cercetari experimentale relative la performantele si calitatea camerei de interactie cu sistem de aliniere integrat (2018)

  4. Validare experimentala a dezvoltarilor realizate in cadrul proiectului (2019)

HTML5 Icon
HTML5 Icon

Valoarea proiectului:

1,099,500 RON de la bugetul de stat, repectiv valoarea total cu cofinantare: 1268468 RON

Durata proiectului:

3 ani, respectiv Sept 2016 – August 2019Coordonatori parteneri:

Dr. Fiz. Gabriel Suliman IFIN HH Bucuresti

Ing. Emilian Verzea Vioson srl Brasov


Responsabil proiect:

Prof.dr.ing. Paul Nicolae Borza – Universitatea Transilvania din Brasov